top of page

Svara på upplevelsefrågorna på plattan

Meddela experimentledaren när du är klar.

Fråga 1:  Att studenter ställer frågan ”Vad kan jag få ut av det här?” är enligt textförfattarens resonemang uttryck för något av följande. Vad?

A = Ett perspektiv som bortser från att högre studier faktiskt innebär ökade krav på prestation.

B = En brist på motivation att själv försöka påverka utbildningens utformning till det bättre.

C = Ett synsätt där högre studier enbart är ett sätt att förbereda sig för ett kommande arbetsliv.

D = En förväntan om att utbildningen ska anpassas till enskilda studenters önskemål.

Fråga 2: Vilken av följande ståndpunkter ligger till grund för textförfattarens argumentation?

A = Utvärdering och kvalitetskontroll bör ges större utrymme inom den högre utbildningen.

 

B = Högre utbildning bör vara något mer än en förlängning av gymnasieskolan.

 

C = Utvecklingen i Europa bör ses som ett varnande exempel för den högre utbildningen i Sverige.

 

D = Den högre utbildningen bör anpassas till kunskapsnivån hos dagens studenter.

SANT eller FALSKT

  • Fråga 3: Universiteten uppkom i Europa.

  • Fråga 4: Alla talar om vikten av kunskap och hur kunskap berikar en person.

  • Fråga 5: Bologna - beslutet är kunskapsinriktat.

  • Fråga 6: Det smarta anses vara att ligga precis över gränsen för väl godkänt.

bottom of page