top of page

Det här experimentet består av fyra texter som kommer presenteras på datorskärmen. Varje text kommer presenteras en åt gången under en begränsad tid. När tiden är ute kommer texten inte visas igen. Vissa texter kommer även läsas upp samtidigt som texten visas, det kommer inte gå att pausa eller ändra hastighet på uppspelningen. Du kommer ha hörlurar på dig under hela experimentet. 

 

Efter varje text finns det frågor som ska besvaras på plattan. Först kommer frågor som handlar om läsningen av texten som visas och besvaras på plattan. Därefter kommer sex frågor om innehållet i texten. Frågorna om innehållet kommer att visas på datorskärmen, svaren fylls i på plattan. Det finns ingen tidsgräns för att besvara frågorna. Efter att frågorna besvarats visas nästa text.

 

Meddela experimentledaren när du är redo att starta.

bottom of page