top of page

Svara på upplevelsefrågorna på plattan.

Meddela experimentledaren när du är klar.

Fråga 1: Vilket påstående om Erik Falks avhandling stämmer bäst överens med recensentens uppfattning?
A = Avhandlingen är tydlig och lättillgänglig, men har ett alltför begränsat urval som utgångspunkt.

 

B = Avhandlingen är tematiskt avancerad, men förlitar sig för mycket på andra studier.
 

C = Avhandlingen innehåller genomgående gedigna analyser, men är för otydlig i sina slutsatser.
 

D = Avhandlingen ger ny värdefull kunskap, men utelämnar vissa perspektiv.

Fråga 2: Varför fyller Erik Falks forskning om förolämpningar en viktig funktion, enligt texten?

A = Den leder till att tidigare obesvarade språkvetenskapliga frågor nu kan besvaras.
 

B = Den bidrar till en nyorientering inom den fortsatta historiska forskningen.
 

C = Den skapar förutsättningar för framtida, fördjupande studier.
 

D = Den bekräftar tidigare forskningsresultat om språket som ett maktmedel.

SANT eller FALSKT

  • Fråga 3: Avhandlingen är en historisk undersökning av ett språkligt material.

  • Fråga 4: Källorna som Falk använde sig av kom från Stockholms domstolsböcker.

  • Fråga 5: Förolämpningarna “hora” och “tjuv” ges som exempel där en mer fördjupad diskussion och analys hade önskats.

  • Fråga 6: Avhandlingen visade på liten variation av förolämpningar.

bottom of page