top of page

Svara på upplevelsefrågorna på plattan

Meddela experimentledaren när du är klar.

Fråga 1: Vilket svarsförslag överensstämmer bäst med den bild som texten ger av hur de två

refererade kartläggningarna förhåller sig till varandra?
A = Gemensamma utgångspunkter men skiftande svar.

 

B = Likartade metoder men olika målsättningar.
 

C = Skilda syften men samma frågeställningar.
 

D = Olika perspektiv men samstämmiga resultat

Fråga 2: Vad är svensk hjärnskaderehabilitering framför allt i behov av, enligt texten?

A = Kompetens och kunnande.
 

B = Finansiering och hjälpmedel.
 

C = Struktur och samordning.
 

D = Flexibilitet och nytänkande.

SANT eller FALSKT

  • Fråga 3: Varje år vårdas 20 000 personer för traumatiska hjärnskador, efter exempelvis trafikolyckor och fall.

  • Fråga 4: Personer med traumatisk hjärnskada är i behov av korttidsrehabilitering anpassad till deras kognitiva skador.

  • Fråga 5: Personer med hjärnskador har lägre hälsorelaterad livskvalitet jämfört med befolkningen i övrigt.

  • Fråga 6: Kostnaderna för att inte få diagnos i tid är troligen omfattande.

bottom of page