top of page

Svara på upplevelsefrågorna på plattan

Meddela experimentledaren när du är klar.

Fråga 1: Vad utmärkte konsten i 1900-talets masskultur, enligt Boris Groys?
A = Den hade folklig förankring.

 

B = Den angrep kulturen.
 

C = Den var reformatorisk.
 

D = Den utövades av ett fåtal.

Fråga 2: Vad har Martin Luther och Marcin Ramocki gemensamt, enligt texten?

A = Kritiken av stelnade strukturer.
 

B = Viljan att förändra masskulturen.
 

C = Nyttjandet av ny teknik.
 

D = Synen på konstnärens uppgift.

SANT eller FALSKT

  • Fråga 3: Var artikeltiteln “Luther, Ramocki och Twitter”.

  • Fråg 4: Cranach har målat målningen som finns i Wittenbergs stadskyrka.

  • Fråg 5: Ramockis utställningstext på Twitter bestod av 59 stycken teser.

  • Fråga 6: Groys menade på att konstnärer idag inte längre är någon exklusiv person, utan en vardaglig utövare som delar sin konst direkt med sin publik.

bottom of page