top of page

Sätt på hörlurarna och se till att de sitter bra. Du ska behålla hörlurarna på under hela experimentet. 

Meddela experimentledaren om du vill höja eller sänka ljudet.

Det ska vara bekvämt att lyssna och det ska höras tydligt vad som sägs på ljudfilen.

bottom of page