top of page

Öga

till öra

Untitled design (13).png

Världens första program som
använder eye-to-speech för
läsning med dyslexi.

VÅR VISION

Med hjälp av tekniken vill vi öppna upp dörrar för dig så att du kan upptäcka din potential

Vi har i syfte att inte bara skapa ett hjälpmedel som höjer självförtoende, men som också kan förändra synen på dyslexi.

 

Ett hjälpmedel som är så lätt att använda att vem som helst ska kunna känna sig säker i att nyttja det. Något så personligt och bekvämt att det stärker snarare än förvirrar och isolerar. ​

HUR DÅ?

iTrack Reading är ett program där eye-tracking används för att simulera hur det är att läsa utan lässvårigheter.

Eye-to-speech

Idén var att digitalisera den här lilla rösten vi har i huvudet när vi läser något. Med hjälp av eye tracking, en teknik som läser av användarens ögon rörelser på skärmen, kan man skapa en eye to speech funktion som läser upp innehållet i realtid.

Untitled design (14).png

LÅNGVARIGA RESULTAT

Eftersom orden som blicken är riktad mot spelas upp i realtid, börjar hjärnan automatiskt memorera orden som bilder. Detta är något vi forskar i med hypotesen att användaren får det lättare att läsa utan hjälpmedel desto mer programmet används.

VÅR RESA

Från ett bidrag i ett hackaton för gymnasieelever, till ett program som ska ut på marknaden. Läs mer om hur idén växter mot verklighet.

Screenshot 2022-09-08 141312.png

DETTA ÄR VI

Untitled design (13).png

"Vi vill inte bara skapa ett hjälpmedel, vi vill förändra samhällets, men viktigast av allt, ditt perspektiv av din dyslexi."

Untitled design (13).png
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page